360 graders Supply Chain analyse

Ønsker du at udvikle din virksomhed, skabe vækst og sikre din position i markedet, men her ikke tid til at finde ud af hvad der skal til? eller kan din virksomhed simpelthen ikke følge med markedet og nå at opdatere sig på alle de nye muligheder der opstår?

Rechain Consulting tilbyder en 360 graders analyse af virksomhedens Supply Chain Setup, hvor vi kigger på de forskellige områder, herunder udfordringer og potentialer.

Vi opdeles typisk analysen i nedenstående hovedområder og anbefaler altid at kigge det hele igennem og ikke kun enkelte afdelinger.

Vi skal kende det nuværende supply chain koncept, herunder hvad der driver omkostningerne. Vi skal finde ud af om forretningen lever op til kundernes forventninger og på den måde identificerer udfordringer og muligheder.  Når vi kender dette kigger vi ind i styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Virksomhedens/afdelingens succes afhænger i høj grad af hvordan den ledes. Vi kigger derfor ind i hvilke ledelsesstil og ledelseskompetencer der findes og herunder hvordan trivslen er i virksomheden. Nogle gange har man optimal position i markedet, samt gode interne processer men kan alligevel ikke indfri potentialet. Her viser det sig ofte at der ligger forskellige udfordringer i teamet, som fungere som barriere for at nå i mål.

Der er ofte mange muligheder i den måde virksomhedens driftssystem er designet på. Der kan være gamle processer, som stadig fastholdes, selvom der for længst er kommet nye muligheder/systemer. Vi kigger de overordnede processer igennem og ser hvilke muligheder der ligger.

Rådgivning og værktøjer

Efter analysen tilbyder vi to muligheder. Den første mulighed hedder rådgivning og værktøjer. Her hjælper vi med sparring og rådgivning til de tiltag der skal igangsættes. Vi kan også supportere med konkrete værktøjer og facilitere dele af udviklingsprocessen. Vi fungere derfor ikke som projektledelse, men som supportfunktion.

Dette er fordel hvis I har ressourcer til at drive projekterne, men blot har brug for rådgivning eller hjælp til enkelte delprojekter. Her vil det typisk give mening at lave et klippekort eller aftale faste dage i en længere periode.

Rådgivning

  • Hvordan drives forandringsprojektet
  • Håndtering af ledelsesmæssige udfordringer
  • Hvordan når vi i mål til tiden?
  • Generel forretningsmæssig sparring

Værktøjer

  • Projektstyring og milepælsplan
  • Tavlemøde setup
  • KPI rapportering
  • Ledelsesstruktur
  • Kompetenceoverblik

Implementeringen

Den anden mulighed er at vi bliver i virksomheden og sørger for at de aftalte handlinger og forandringer implementeres. Hvis vi gør det påtager vi os projektlederrollen og følger de forskellige opgaver til dørs. Det er dog stadig en forudsætningen at dette sker i tæt samspil med ledelsen, således der løbende kan træffes de nødvendige beslutninger.

Med denne løsning, står vi selvfølgelig også klar med sparring og rådgivning.

Projekledelse

Som projektleder vil vi udarbejde en tidsplan inklusiv de delopgaver der skal løses. Vi vil sikre fremdriften og sørge for at der afholdes løbende status. Vi rådgiver og supportere i hele forløbet og sikrer at vi kommer i mål.

Hvis ovenstående lyder interessant, så lad os tage en uforpligtende snak. Du kan kontakte mig på telefon 2166 6499 eller på mail bc@rechain.dk