Rechain Consulting er et konsulentfirma, der arbejder med værdiskabelse igennem lederudvikling, procesoptimering og udvikling af Supply Chain området i virksomhederne.

Mange virksomheder glemmer at prioritere løbende udvikling af processer, forretningsgange og organisering så de derigennem sikrer høj effektivitet og agilitet, det betyder i yderste konsekvens at konkurrenceevnen svækkes og at virksomheden taber i forhold til konkurrenterne.

Der er meget værdi at finde ved at sikre, at der kun arbejdes med værdiskabende aktiviteter mens det samtidig sikres at virksomhedens Supply Chain setup er effektivt og arbejder i samspil med indkøbs- og salgsorganisationen.

Logistik og Supply Chain

  • Supply Chain Management

  • Supply Chain design

  • Logistic design

  • Project management

  • Interim Management

Ledelse og personale

  • Leder- og medarbejderudvikling

  • Forandringsledelse

  • Teamudvikling

  • Business coaching

Det rigtige logistiksetup giver penge på bundlinjen

Har din forretning fokuseret på vækst, salg og produktudvikling, og glemt optimering og udvikling af logistik og leverancesystem?

Vi kan hjælpe med at få bragt balance i tingene og dermed sikre at virksomhedens konkurrencekraft fastholdes

Medarbejderne er afgørende for din virksomheds succes

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Uden de rigtige medarbejdere og det rigtige team er det svært at få tingene til at fungere. Det giver mange penge på bundlinjen at medarbejderne løber den vej som virksomheden ønsker.

Fire Steps fra idé til implementering

1. 360° Screening

Vi gennemgår virksomhedens logistiksetup. Vi kigger på hvordan de interne arbejdsgange fungerer, hvordan organisationen er opbygget og om der er den rette organisering til at drive logistikområdet frem.

På baggrund heraf udarbejdes et sæt anbefalinger til konkrete handlinger og aktiviteter.

2. Forretningsplan

Anbefalingerne fra 360° screeningen danner grundlag for hvilke tiltag der skal igangsættes, og det aftales med ledelsen hvilke områder og aktiviteter der skal prioriteres.

Vi laver herefter oplæg til detaljerede projektplaner med konkrete projektspor og initiativer. Milepæle og estimeret ressourceforbrug fastlægges også på dette tidspunkt.

3. Implementering

Når projektplanen er udarbejdet igangsætter vi implementeringen. Dette foregår i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og andre interessenter.

Vi påtager os selvfølgelig rollen som projektleder i denne fase, så der er ressourcer til at drive forandringsprocessen sikkert igennem.

4. Forankring

For at sikre forankring i organisationen og oprydning i mentale forhindringer sammensættes et målrettet Business Coaching forløb for ledere og udvalgte medarbejdere.

På den måde sikrer vi en hurtigere accept af de forandringer der vil præge hverdagen i forbindelse med implementeringen.

Leder Coaching

Kontaktoplysninger

Kontakt

Mobil: 21666499
Mail: bc@rechain.dk